Hotels of Moscow

HOTEL NAME

CATEGORY

METRO

MAP

MOSCOW

METROPOL

5* Ploshad Revolyuzii

SAVOY Small Luxury Hotels of the World

5* Lubanka, Kuznezkyi most

EAST-WEST – butic hotel

4* Twerskaya

КASSADO PLAZA

4* Polegaewskaya 1км.

КATERINA CITY – business hotel

4* Pavelezkaya – 0,6 км.

КATERINA PARK – business hotel

4* Pragskaya, Yugnaya

SOVETSKY – historical hotel

4* Dinamo

SRETENSKAYA

4* Histie Prudi

ARBAT HAUSE

3* Arbatskaya

IZMAILOVA GAMMA

3* Partizanskaya

IZMAILOVA DELTA

3* Partizanskaya

MANDARIN Moscow – historical hotel

3* Krasnoselskaya, Komsomolskaya, Baumanskaya

SOYUZ

3* Rehnoi vokzal

VOLGA Aparthotel

3* Suharevskaya

YUNOST

3* Sportivnaya

ZWEZDNAYA

3* Marino /VDNH

HOSTEL DA

2* Arbatskaya